Có nên đầu tư BĐS trong năm 2017?

Căn hộ Lancaster Lincoln dưới góc nhìn của nhà đầu tư BĐS